AG navštívil velvyslanec USA

Dne 8. prosince 2016 po téměř ročních přípravách navštívil Arcibiskupské gymnázium Jeho Excelence velvyslanec Spojených států amerických pan Andrew H. Schapiro.

Pan velvyslanec dorazil ke škole krátce před desátou hodinou dopoledne. Od chvíle, kdy opustil palubu černé limuzíny, řídil jeho kroky na minutu sestavený harmonogram návštěvy, jenž byl výsledkem práce a příprav jak amerického velvyslanectví, tak organizačního týmu naší školy. Pana velvyslance doprovázeli zástupci Amerického centra při americkém velvyslanectví v Praze, jeden americký student a pochopitelně ochranka a fotograf.

Před vchodem do školní budovy jsme spolu s panem ředitelem, panem profesorem Váňou a panem profesorem Peškem slavnostně přivítali pana velvyslance. Všichni jsme se následně přesunuli do ředitelny, kde proběhlo asi patnáctiminutové setkání nad kávou a drobným občerstvením. Pan velvyslanec se postupně ptal pana ředitele a pánů profesorů na naši školu a na náš vzdělávací systém, s námi následně přímo mluvil o svých motivacích, proč navštívit právě naši školu. Panu řediteli také předal dárky pro školu, knihy o americké historii, ale také třeba výtisk o velvyslancově rodném Chicagu.

Z ředitelny jsme se všichni přesunuli do knihovny. Spontánní potlesk publika, které zaplnilo celou knihovnu, přivítal pana velvyslance, který na úvod svého setkání se studenty AG podepsal Kroniku Arcibiskupského gymnázia. Následovala prezentace, při které pan velvyslanec promluvil v zásadě o dvou zásadních tématech – vztahu našich dvou republik a výzvách, kterým v dnešní době obě dvě musí čelit.

Základním kamenem vztahu České republiky a Spojených států je podle pana velvyslance vznik Československé republiky, jenž byl umožněn spojenectvím Američanů a Čechoslováků. Pan velvyslanec několikrát akcentoval odkaz prezidenta Masaryka a prezidenta Wilsona. Ten by měl pomoci i v dnešních nestabilních časech, které pan velvyslanec ilustroval válkou na Ukrajině, ruskou anexí Krymu a válkou proti islámskému terorismu.

Nejdůležitější body agendy americké diplomatické mise v Praze na všechny tyto výzvy reagují, a proto i pan velvyslanec označil za své priority bezpečnost, jež má stavět na kooperaci amerických a českých bezpečnostních expertů, ekonomickou spolupráci, tedy spolupráci českých a amerických firem, a také vzájemné přátelství, tedy kulturní a společenskou otevřenost. Pan velvyslanec také upřímně s obdivem hovořil o českých jednotkách na misích na Blízkém východě.

Po prezentaci následovala asi třicetiminutová diskuze. Pan velvyslanec později vyjádřil svoje nadšení z toho, že se do diskuze zapojili studenti z vyššího i z nižšího gymnázia a také někteří učitelé. Dotazy se mu navíc moc líbily a byl rád, že vytvořily pěknou a otevřenou diskuzní atmosféru. Odpovídal třeba dvakrát na otázku týkající se okupovaného ukrajinského Krymu. Vyjádřil své přesvědčení, že Krym bude navrácen Ukrajině podle mezinárodního práva. Navíc celou anexi Krymu srovnal s okupací československého pohraničí. Diskuze se dále dotkla třeba amerických vojenských zásahů na Blízkém východě nebo letošních prezidentských voleb ve Spojených státech.

Po skončení diskuze v knihovně absolvoval pan velvyslanec ještě krátkou prohlídku budovou školy. Hned z knihovny jsme zamířili do kaple, odtamtud pak o patro výš k mozaice s logem školy. Symbolickým i praktickým vrcholem celého programu pak byl výstup na střechu, který se nám podařilo přes technické potíže zrealizovat k velkému potěšení našemu i pana velvyslance. Ze střechy jsme si prohlédli panorama Prahy.

Když pan velvyslanec opouštěl naši školu, několikrát zdůraznil, jak moc se mu u nás líbilo a jak byl potěšený z diskuze a ze setkání se studenty.

Organizace celého projektu probíhala dlouho. Chtěli bychom zvláště poděkovat panu profesoru Peškovi a panu profesoru Váňovi, kteří celou ideu zaštítili a intenzivně s námi spolupracovali. Dále děkujeme organizačnímu týmu, který připravil knihovnu a technické zázemí, paní Němcové, která tým koordinovala, a také Báře Škrobákové za krásné fotografie.

Máme radost, že se nám povedlo uskutečnit bezprecedentní a tak vyjímečnou událost, která zůstane navždy zaznamenaná nejen v kronice naší školy. Naše nadšení je o to větší, že sám pan velvyslanec vnímal naši školu pozitivně a ze setkání s námi měl upřímnou radost. Osobní setkání s panem velvyslancem pro nás bylo zážitkem. Je to nejen respektovaný diplomat a právník, ale také charismatický a otevřený člověk. Jsme moc rádi, že se nám povedlo naplnit naše přesvědčení, které jsme také vyjádřili v závěru zvacího dopisu, že tedy návštěva pana velvyslance na Arcibiskupském gymnáziu a setkání se studenty bude „velkým momentem v historii naší školy, nezapomenutelným zážitkem pro všechny v publiku a událostí s nesmírnou symbolikou“.

Richard Mašek a Magdalena Zocherová


 

Galerie: