Zpráva ze seznamovacích výletů prim A a B, Štěkeň 2009

Zpráva ze seznamovacích výletů prim A a B
Štěkeň, 13. - 16. září a 20. - 23. září 2009

Oproti dřívějším letům jsme se letos rozhodli pořádat seznamovací kurz pro primy A i B odděleně. Konaly se třetí a čtvrtý zářijový týden v zámku ve Štěkni, v klášteře sester řádu Congregatio Jesu.
Oba běhy kurzu se hezky vydařily. Dny plné her a různých jiných aktivit byly příjemné. Poznali jsme druhé a trošku víc i sami sebe.

Přinášíme několik fotografií:
Prima A:Prima B: