Zpráva z přednášky o sektách - 24. 11. 2009

Téma: 

Dne 24. listopadu 2009 o čtvrté vyučovací hodině se obě kvarty a kvinty naskládaly do učebny č. 311. Na pozvání prof. V. Pabištové přišel totiž pan Vladimír Vácha z organizace ACET ČR, aby nám povyprávěl o sektách.

Pan Vácha si brzy získal naši pozornost. Začali jsme obecnými informacemi o sektách. Co to vlastně sekta je, seznámili jsme se s výrazem destruktivní kult, popsali jsme si pět znaků sekty; to bylo důležité a zajímavé. Pověděli jsme si i o tom, jak se nestát obětí sekty! Potom jsme přešli k jednotlivým společenstvím.

Dozvěděli jsme se například, že Svědkové Jehovovi už šestkrát předpovídali konec světa, jejich výhružky se však nikdy nevyplnily, a proto poslední dobou omezili prognózy na slůvko brzy.

Zjistili jsme, že podle Mormonů Ježíš po zmrtvýchvstání znechucen a nepochopen odchází do Ameriky, kde předává své učení chápavějším Indiánům.

Pan Vácha nám dál vyprávěl o  dohazovačských schopnostech pana Moona, o galaktické bitvě a převtělujících se Thetánech, ale i o scientologii, o mahamantře (Hare Kršna, Hare Kršna, Kršna Kršna Hare Hare...), která se musí opakovat 1728x denně...

V sále to místy šumělo smíchy, místy se ozývalo pobouřené mručení. Některé názory sekt znějí sice komicky a absurdně, sekta však může přesvědčit i ty nejvzdělanější lidi a únik z jejích spárů pak není nic snadného!!!

Vzduch v sále byl vydýchaný, většina oken do ulice zavřená. Jeli jsme i přes přestávku, ale naštěstí už nás nečekalo nic náročného.

Pan Vácha se zmínil ještě o některých sektách s kořeny ve východních náboženstvích. Zajímavější ale byly UFO kulty (zde mě zaujali Vesmírní lidé, podle kterých je mizení špačků zapříčiněno jejich evakuací na vesmírnou loď Aštara Šerana). I mezi těmito sektami se však našly životu nebezpečné kulty - například sekta Nebeská brána, jejíchž 39 členů spáchalo roku 1997 hromadnou sebevraždu. (V roce 1978 spáchalo např. v Guyaně hromadnou sebevraždu dokonce 910 lidí.)

Závěrem jsme se dozvěděli něco o satanismu a pak už následovaly jen otázky na přednášejícího. Přednáška se líbila, mnohé informace byly pro nás nové a varování před sektami bylo jasné, věcné, důkazné. Pan Vácha byl odměněn řádným aplausem.

Za posluchače Anna Rosická, kvinta B