Zpráva o projektu Novinové články - 15. 12. 2009

Téma: 

V úterý 15. prosince 2009 k nám přišli na pozvání paní prof. V. Pabištové do semináře ZSV dva přednášející z ADRY, kteří pro nás měli připravený zajímavý, ale i zábavný program na téma - Novinové články.

Nejdříve nás obeznámili s tím, co vlastně ADRA je, jak a kdy tato humanitární organizace vznikla, a především na co se zaměřuje a kde všude pomáhá.

Poté jsme diskutovali na téma chudoba. Měli jsme vymyslet vlastní definici chudoby; rozdělili jsme si ji na různé typy, jako například na absolutní a relativní chudobu apod. Dozvěděli jsme se, že extrémní chudoba se vyskytuje převážně v Africe, Střední Americe a v Asii a že činí pro jednoho člověka pouze 1$ na den. Což mě docela zaskočilo.

Pak jsme utvořili skupinky, dostali jsme rozstříhaný článek s mapkou (bez legendy). Článek jsme si měli přečíst a popovídat si o něm ve skupince. Ostatním jsme pak stručně sdělili jeho obsah a zeptali se jich na námi připravené otázky. Humor nechyběl. Co se týká mapky, bylo naším úkolem odhalit, co znázorňuje.

Interaktivní program se nám líbil a myslím, že jsme zajímavou formou získali spoustu informací, které jsme předtím neznali.

Za členy semináře Tereza Vernerová, VI. A