Zápis ze  4. jednání Školské rady 31.8.2009

Konání:
31. srpna v hovorně AG v 10.30 hod.

Přítomni:
Mgr. Alena Kulhavá, P.Pavel Kuneš, RNDr. Josef Šilha,
Mgr. Eva Špačková, Pablo Chacón, sestra Daniela Cibulková
omluven: V.Fafejta, Mgr.J.Martínek, Jan Němec se nedostavil

Host:
Ing.Mgr. Richard Mašek

Program:
Školská rada:
1) Projednala a schválila části ŠVP pro vyšší gymnázium
2) Vzala na vědomí komentář ředitele k Auditu školy
3) Rozhodla předložit k projednání a schválení na příští schůzi dosud nedodaný dodatek ŠVP

Jednání skončilo v 11.30 hod.

Příští jednání se uskuteční ve středu 30. září 2009 v 15.30 hod.

Zapsal P.Pavel Kuneš