Zápis z 5. jednání Školské rady 14.10.2009

Konání:
14. října 2009 v hovorně AG v 15.30 hod.

Přítomni:
Mgr. Alena Kulhavá, P.Pavel Kuneš, RNDr. Josef Šilha, Mgr.Jan Martínek, Mgr. Eva Špačková, sestra Daniela Cibulková, Václav Fafejta
omluven: Pablo Chacón
nedostavil se: Jan Němec

Host:
Ing.Mgr. Richard Mašek

Program:
Školská rada:
1) Doporučila projednat na příštím jednání změnu stanov, aby v dodatečných volbách mohl být do Školské rady zvolen zástupce zletilých studentů, kteří dosud jsou žáky školy. Vycházela z neomluvených absencí člena rady Jana Němce.
2) Projednala Školní vzdělávací program.
3) Schválila Výroční zprávu předloženou ředitelem školy.
4) Vzala na vědomí komentář ředitele k auditu školy.

Jednání skončilo v 17.00 hod.

Datum příštího jednání bude včas oznámeno.

Zapsal P.Pavel Kuneš