Zápis z 2. jednání Školské rady 19.3.2009

Konání:
19. března v knihovně AG v 16.00 hod.

Přítomni:
Václav Fafejta, Mgr. Alena Kulhavá, P.Pavel Kuneš, Mgr. Jan Martínek, RNDr. Josef Šilha,
(Sestra Cibulková, jan Němec, Eva Špačková a Pablo Chacón omluveni)

Host:
Ing.Mgr. Richard Mašek

Přijatá usnesení:

1) Schválení programu: Projednání a schválení Školního řádu
2) Usnesením Školské rady byl schválen předložený upravený Školní řád
Hlasování: pro 5, zdržel se 0, proti 0

Příští jednání se uskuteční před koncem školního roku.

Jednání skončilo v 17.15 hod.

Zapsal P.Pavel Kuneš