Zápis z 1. jednání Školské rady 21.1.2009

Konání:
21. ledna v knihovně AG v 16.30 hod.

Přítomni:
S.Daniela Cibulková, Václav Fafejta, Pablo Chacón Gil, Mgr. Alena Kulhavá, P.Pavel Kuneš,
Mgr. Jan Martínek, Jan Němec, RNDr. Josef Šilha, Mgr. Eva Špačková

Host:
Ing.Mgr. Richard Mašek

Přijatá usnesení:

    Schválený program:
  1. Volba předsedy Školské rady
  2. Schválení jednacího řádu1. Školská rada zvolila v druhém kole volby předsedu P.Pavla Kuneše
Hlasování: pro 4, proti 1, 4 hlasy neplatné

2. Školská rada schválila předložený návrh jednacího řádu
Hlasování: pro 6, zdržel se 1, proti 2


Příští jednání se uskuteční po předložení návrhu nového školního řádu AG ředitelem školy.

Jednání skončilo v 17.45 hod.

Zapsal P.Pavel Kuneš