Vánoční akce AG 2009, průvod, koncert, návštěva pana biskupa

Ve vánoční době proběhlo na AG několik pěkných akcí:

  • Průvod Tří Králů 5.1. 2009
  • Vánoční koncert 6.1. 2009
  • Návštěva pana biskupa Malého a paní magistry Tomáškové 7.1. 2009
  • Vánoční besídky 19.12.2008


Průvod Tří Králů 5.1. 2009

I když se Pablo Chacón přestěhoval do Plzně, tradice běží dál! Tradice silná a krásná. Letos obdarovalo úsměvem a sladkým penízkem řadu malých dětí poměrně hodně studentů zejména nižšího gymnázia a jako jeden z králů jel bývalý student Jan Martínek. Padající sníh dotvářel malebnou scenérii jesliček. Dárky byly letos obdarovány potom děti z neurologické kliniky v nemocnici Motol. Alena Kulhavá


Vánoční koncert 6.1. 2009

Dne 6.1 proběhl v kapli AG asi hodinový koncert na téma Vánoce. Hrály hoboje, housle, fagoty, klavír a hodně dalších nástrojů, ale námaha při nacvičování se nakonec vyplatila. Nakonec přišlo velmi hodně tatínků, maminek, dědečků, babiček, tet a strýců a den po oficiálním koncertě byl koncert soukromý pouze pro p. biskupa Václava Malého, Ing. Mgr. Richarda Maška a jednu jeptišku. Zpívaly se písně Dítě se nám narodilo, O očišťování blahoslavené Panny Marie, O svatých třech králích, a vrcholem večera byla Kolednice.
Adam Španěl, 1.B


Na letošní Vánoční koncert stálo samostatně něco vytvořit pouze dvěma studentkám sekundy, zřejmě leden 2009 je obdobím těhotenství pro další tvůrčí období?
Vánoční atmosféru si přišla užít spolu se studenty nižšího gymnázia, kteří krásně zpívali a hráli vánoční písně (nacvičené na HV s panem profesorem Angelovem) pouze ještě jedna kolegyně a pan ředitel, zato rodičů bylo požehnaně. Smekala jsem nad malýma ručkama smýkajícíma po houslích, krásnou hrou na příčné flétny, fagoty atd. Orchestr a sbor živý a krásný prodloužil nejen v mém srdci vánoční atmosféru a hlavně Ducha. Zvláště jsem to ocenila v době, kdy komerčních vlivů tak nepříjemně přibývá... Příští rok, jak vyzval pan kolega Angelov, si můžete zazpívat ještě více i vy rodiče, v kruhovém obsazení. Alena KulhaváNávštěva pana biskupa Malého a paní magistry Tomáškové 7.1. 2009

Za ta léta vnímám toto setkání jako nejpříjemnější a nejsrdečnější: Po koncertování nižšího gymnázia a Sboru AG měli možnost sboristé pohovořit v kruhu s panem biskupem. Pravda, odvážných či otevřených studentů bylo pomálu, ale i tak se rozběhla debata nejen na hudební témata, která byla (alespoň pro mě) příjemným přirozeným setkáním. Taktéž jsem to vnímala ve sborovně, kde jsme diskutovali nad tématem školní knihovna. Pan biskup sám si je vědom, že pouze občasné návštěvy mu nemohou udělat komplexní obrázek o škole i její problematice, ale každé takovéto setkání je alespoń malým možným oboustranným přiblížením lidským, komunikačním i informačním.
Alena Kulhavá

Vánoční besídka 1.B
Poslední den školy (nebo, chcete-li, poslední den gymnázia) se v učebně č. 102 ve třídě I. B konala besídka. Byla to besídka podobná, jako většina jiných předvánočních besídek. Jedlo se cukroví, hrály se hry atd. atd., ale narozdíl od ostatních besídek se hrálo divadlo jehož děj jsem nepochopil, přestože jsem ho sám hrál :-). Dále hrála hudba, ale vánoční motivy hrály pouze na začátku, během besídky hrála hudba s nástroji typu bicí, elektrická kytara apod., buďto proto, aby to všechny od začátku neodradilo, nebo proto aby se během besídky nenudili, nebo obojí. Také se ze začátku jedlo jen cukroví ale později se bufet rozrostl o coca-coly, kofoly, 7upy apod., pravděpodobně ze stejného důvodu. A jak bych mohl zapomenout na dárky, vždyť ty jsou na Vánocích pro většinu českých dětí nejdůležitější. Rozdávali se , jako na většině besídek pro studenty takové drobnosti, jako třeba úhloměr studentům, s jehož půjčováním od spolužáků snad nikdy nedají pokoj.