SOUTĚŽ V  ORIENTACI V BIBLI 2009

Výsledky už 7. ADVENTNÍ OLYMPIÁDY AG a předání cen vítězům.

Druhé kolo naší adventní olympiády v orientaci v Bibli se konalo v úterý 15. prosince 2009, z 42 přihlášených soutěžících v 1. kole se do finálového kola dostalo 10 studentů a studentek, z nichž dva bohužel onemocněli. Ve čtvrtek 17. prosince jsme před sborovnou AG slavnostně vyhlásili výsledky a předali ceny vítězům a ostatním zúčastněným, i když všichni se nemohli k převzetí ceny dostavit. A jak tedy dopadli ti nejlepší?

Výsledky:


1. Karel Pacovský V. B čas - 7:05
2. Eva Habánová VI. A 8:38
3. Jan Fait VIII. A 9:55
4. Daniel Ort V. B 7:15
5. Zuzana Vaňková VI. A 7:33
6. Pavel Taufer VIII. A 8:32
7. Kristina Struková V. B 9:17
8. Nicole Roubíková V. B 9:43


Při hodnocení hrála jako obvykle roli správnost odpovědí a rychlost, s jakou odpovědi byly nalezeny; i malá chybička při rychlejším čase posouvala soutěžícího na nižší místo. Tentokrát nutno říci, že čas 7:05 je obdivuhodný. V případě všech správných odpovědí, event. v případě shodného počtu omylů rozhodoval o umístění čas. Postup do finále byl podmíněn správností všech odpovědí v prvním kole.

Za pomoc a kontrolu času v 2. kole soutěže opět i letos děkuji Jiřímu Cermanovi, dnes posluchači už 2. ročníku 2. lékařské fakulty Karlovy univerzity, který si udělal čas a přišel nás navštívit.

Děkuji opravdu všem, kteří se soutěže zúčastnili, a blahopřeji těm, kteří se umístili na prvních místech. Děkuji za jejich zájem. Ono není zase tak úplně lehké vyznat se dobře v Písmu sv. No, když už v něm umíme hledat, věřím, že si v něm také listujeme a začteme se, zastavíme a v tichu, s připraveným, otevřeným, vyprázdněným srdcem nasloucháme - a to nejen tak někomu, samotnému Bohu. Šťastné setrvávání. Nebojme se, on naše srdce naplní. Říká se, že neuvěříme, dokud to nezkusíme. Nuže zkoušejme, pobývejme... máme čas - když budeme chtít.

Závěrem mi dovolte popřát Vám, čtenářům, ještě pokojný závěr času adventního, tichého, usebraného, odříkajícího si a radostného. Ať víme, na koho a na co čekáme. A potom umožněme oněm spásným paprskům světla z Betléma zasáhnout naše srdce, proniknout ho až do jeho hloubi po celý čas, který je nám nabídnut k pobývání na této zemi. Ať je nám milostí dáno prožít ten úžas na úžas, Tajemství. Bůh žehnej Vašim dnům vánočním.

Rozloučím se slovy z básně Jakuba Demla Štědrý den:

Zem jednou do roka je Láskou jata,
zpět na Ráj vzpomíná a místa svatá,
kde se svým tvorem besedoval Bůh.

Ten čas je dnes - jen ticho! Napni sluch:
tam venku kdosi jde - to není člověk jeden -
ó je to Bůh a jeho tvor: dnes vracejí se v Eden...

Vaše Věra Pabištová