Přihlašování do seminářů 2009/2010

Téma: 

Pravidla přihlašování do seminářů


Ve školním roce 2009/2010 se otevře přibližně 35 seminářových skupin. 7 z nich bude německých pro studenty ve sprachdiplomovém programu a jedna bude sbor AG. Zbývající skupiny projdou soutěží o studentskou přízeň. Studenti si elektronicky zapíší semináře podle vlastní volby, a to tak, že v kvintě a v sextě zvolí po 1 dvouhodinovém semináři, v septimě 2 dvouhodinové semináře a v oktávě 4 dvouhodinové semináře. Semináře pro kvintány jsou koncipovány jako dvouleté, neboli budou v nich pokračovat i v sextě.

Volba semináře je závazná a měnit ji je možné nejdřív v pololetí, a to na základě žádosti k řediteli, jejíž závažnost bude posouzena (viz školní řád 3. 1. j).

Semináře s výjimečným režimem

Německé diplomní semináře, sbor

Němčináři se mohou rozhodnout, zda svůj německý seminář započítají do povinně volitelných (a tudíž v sextě již žádný další, v septimě jen jeden další, apod.) nebo si vyberou stejně jako ostatní a německý seminář dostanou nádavkem. V praxi to bude vypadat tak, že kdo z diplomních němčinářů si německý seminář nepřihlásí, dostane ho automaticky navrch; kdo si ho přihlásí, už má jednu seminářovou možnost vyčerpánu. Podobně je to se sborem, tj. kdo si ho přihlásí jako seminář, má jednu seminářovou volbu vyčerpánu, kdo ne, může do něj docházet jako do nepovinného předmětu.

Průběh přihlašování do seminářů

První kolo

Na školních webových stránkách a nástěnkách na chodbě jsou zveřejněny nabízené semináře. V prvním kole si každý student přihlásí patřičný počet seminářů podle ročníku. První kolo přihlašování končí v pondělí 1. 6. 2009 ve 14 hodin. Studenti se přihlašují elektronicky přes odkaz na školních webových stránkách.

Druhé kolo

Po prvním kole proběhne kontrola správnosti a úplnosti přihlášení a semináře se setřídí podle zájmu. Příliš velké semináře budou rozděleny do více skupin tak, aby skupiny pokud možno nebyly větší než 20 účastníků. Po prvním kole zůstane přibližně 30 seminářových skupin s největším počtem zájemců, případně více, pokud bude na posledním místě několik seminářů se stejným počtem zájemců. Ve druhém kole se studenti, jejichž seminář byl postižen, přihlásí do některého z ještě existujících seminářů. POZOR! Ve druhém kole není možné měnit úspěšnou volbu.

Třetí kolo

Opět proběhne kontrola správnosti a úplnosti přihlášení a semináře se setřídí podle zájmu. Příliš velké semináře se rozdělí na skupiny tak, aby pokud možno nebyly větší než 20 účastníků. Semináře, o něž bude příliš malý zájem, se zruší. Do třetího kola, v němž se opět přihlašují pouze postižení, postupuje přibližně 27 nejžádanějších seminářových skupin.

Protože zapisování do seminářů je velmi složité a těžko někdo může dopředu promyslet všechny eventuality, ke kterým může dojít, vyhrazuje si ředitel právo výše uvedenou proceduru pozměnit, pokud k tomu shledá důvod. Zásah do vyhlášených pravidel i důvod, který ho k tomu vedl, v takovém případě ředitel veřejně oznámí na nástěnce.

Nepovinné semináře

Nepovinné semináře bude možné si přihlásit až po zveřejnění rozvrhu v září a po dohodě s patřičným vyučujícím. Semináře se kvůli nepovinně přihlášeným studentům nemohou dělit.

Jak se přihlásit

Pro koho je aplikace určena

Do aplikace pro výběr seminářů se může přihlásit každý současný kvartán, kvintán, sextán a septimán.

Volba jména a hesla

K přihlášení slouží stejná dvojice jména a hesla, jaká se používá pro přihlašování k ostatním informačním službám školy (přihlášení do počítače, k mailu, moodle, ...). Pokud budete mít s přihlašováním problémy, vyhledejte pomoc v kabinetu 513. Volba seminářů, provedená elektronicky Vaším jménem a heslem, je závazná. Ujistěte se proto, že Vaše heslo znáte jen vy sami, v případě prozrazení rovněž přijďte do kabinetu 513 heslo změnit.

SSL certifikát

K aplikaci je možné přistupovat jak zvenčí, tak zevnitř školy. K obsluze aplikace se z důvodů vyšší bezpečnosti používá šifrovaný protokol https. Před prvním použitím služby je vhodné stáhnout a nainstalovat (spustit) šifrovací certifikát ssl certifikační autority Arcibiskupského gymnázia. Nastavení Vašeho počítače se tím nijak neovlivní. Pokud už jste někdy dříve certifikát instalovali, například kvůli zabezpečenému přístupu na školní e-mail, nebo kvůli prohlížení průběžných známek, není nutné jej instalovat znovu. Bez certifikátu je přihlášení rovněž možné, ale webový prohlížeč Vás bude varovat před neznámou certifikační autoritou a nedoporučovat pokračování.

Popis aplikace

Po vyplnění přihlašovacího formuláře získáte okno se seznamem seminářů. Každá řádka představuje jeden seminář a obsahuje název semináře, vyučujícího, pro které ročníky je seminář určen a zaškrtávací políčko na přihlášení. Po kliknutí na název semináře uvidíte podrobnější anotaci obsahu semináře. Pro ještě podrobnější informace doporučujeme zeptat se přímo vyučujících.

Zvolte si zaškrtnutím libovolné semináře a potvrďte volbu tlačítkem pod tabulkou. V případě volby semináře pro jiný ročník či při překročení maximálního počtu povolených hodin se zobrazí varovné hlášení a volba se neuloží.

Až do uzávěrky prvního kola můžete svou volbu opakovaně měnit. Při přechodu do druhého kola budou úspěšné volby zafixovány a nebude možné je dále upravovat. Příležitost už budou mít jen ti, kteří budou měnit neúspěšnou volbu.

Aplikace obsahuje indikátor, zda máte v úmyslu na semináře přispět (jako obvykle 2000,-Kč za školní rok, netýká se budoucích kvintánů) či nikoli. Neovlivňuje vaši možnost výběru a zapsání seminářů, ale poskytuje důležitou informaci, s jakou částkou lze v rozpočtu počítat. Bude-li tato částka výrazně nižší než předpoklad, bude i nabídka seminářů výrazně zúžena. Stávající šíře nabídky je vskutku nadstandardní a bez Vašeho finančního přispění nerealizovatelná.

Při nečinnosti delší než 5 minut Vás aplikace sama odhlásí.
 

Přihlašovací formulář naleznete ZDE.

 


15. května 2009