Beseda o OSN 11. 12. 2009

Téma: 

V pátek 11. prosince 2009 k nám zavítaly na pozvání prof. V. Pabištové do semináře základů společenských věd dvě pracovnice z ADRY (adventistická organizace pro pomoc a rozvoj), aby nám představily OSN.

Přestože jsme všichni byli unaveni z náročného týdne, tyto slečny nás rozhodně nenechaly v našem polospánku a aktivně nás zapojili do svého vzdělávacího programu. Nejprve jsme se trochu blíže seznámili s činností ADRY a po stručném vzájemném představení jsme si zkusili - dnes moderní - brainstorming na téma OSN, abychom zjistili, kolik vlastně o této organizaci víme, nebo nevíme. Nutno přiznat, že jsme si toho už moc nepamatovali, a tak jsme alespoň mohli ocenit toto naše společné odpolední snažení. Také jsme společně dali dohromady, co nás ohledně OSN nejvíce zajímá, od jednotlivých orgánů OSN až po jejich působení, jejich konkrétní činnost.

Potom jsme se rozdělili do malých skupinek, každá dostala jedno důležité téma, ke kterému byl přidělen článek, nastudovala ho a poté přednesla ostatním. To samé proběhlo, když jsme např. rozebírali vojenský konflikt ve Rwandě (1994), kde OSN selhalo a téměř vůbec nezasáhlo apod..
Na závěr jsme ještě prodiskutovali roli OSN ve světě.

Seminář byl zajímavý, program interaktivní a můžeme ho celkově hodnotit pozitivně. Děkujeme těm, kteří nám umožnili se ho zúčastnit.

Za členy semináře Dominika Žáková, VIII. A