Dopis pro vás,

o benefici školního vánočního koncertu,
který bude v úterý 21. 12. 2004
od 18,30 v kapli školy,
též o loňské benefici, a poděkování...


Vážení rodiče, studenti, absolventi, přátelé a příznivci naší školy,

v adventním čase plném shonu, ale i zamýšlení se a bilancování bychom vám rádi dali znát, jak si vážíme vaší nevšední ochoty se školou spolupracovat a podpořit školní projekty, ať už prostředky, kontakty nebo vlastní aktivitou a nápady.
Především děkujeme členům Rady rodičů panu doktoru Milanu Kocourkovi a Václavu Toboříkovi, ale i mnoha dalším obětavým z vás.
Díky vaší podpoře například Velikonoční prodejní výstavy (a grantům) mohou děti ve škole pracovat s hlínou, proběhla generální oprava klavíru atd. Rádi bychom upozornili také na skvělý projekt školních kalendářů.
Věříme, že vám vánoční koncert popřeje malé spočinutí a že vás potěší.

Letošní benefice

Jak chceme využít prostředky, které bychom mohli získat na letošním školním vánočním koncertě? Výtěžek z dobrovolného vstupného a vašich darů (na příspěvky v hodnotě 1000.- Kč a více bude opět možné vystavit potvrzení pro odečet z daní) bychom letos chtěli využít na podporu návštěvy představení v pražské opeře či koncertních síních. Podle možností buď formou putovních abonentek pro příští sezonu, nebo jednotlivého představení.

Chcete-li nás podpořit, můžete tak učinit i na účet školy č. 304547021/0100
a jako variabilní symbol použít rodné číslo dítěte nebo č. 111.
Za podporu všem upřímně děkujeme.Loňská benefice

Prostředky na vstup do budovy dodnes shromážděné činí 200 000,- Kč (zaokrouhleno díky převodu cizích měn) a budou předány majiteli budovy (Školským sestrám sv. Františka), který převzal přípravu rekonstrukce. Pro připomínku loňského projektu můžeme nahlédnout do starého zápisu (otevře se po kliknutí).

Požehnané a klidné svátky vám všem přeje
Marie Kroftová, vedoucí estetické výchovy