Pro zájemce

TĚŠÍME SE NA NOVÉ ZPĚVÁKY!

STUDIUM A PĚVECKÁ TECHNIKA

Vycházíme z poznání, že mladý hlas je třeba nejprve řádně připravit. Po letitých zkušenostech se domníváme, že právě formy tzv. staré hudby jsou velmi příznivé pro přirozený rozvoj hlasu. Upřednostňujeme hudbu, jež vychází z přirozené znělosti hlasu bez extrémních poloh a přehnaných dynamických nároků. Základ pěvecké techniky stavíme na přirozeném hlasu bez zbytečného formování ke zlozvykům a manýrám, ve stylu tzv. přirozeného zpívání. Tak má možnost vyniknout křehká krása a ohebnost lidského hlasu.

ATMOSFÉRA

Je pro nás důležité, aby se zpěváci ve sboru cítili vítáni, aby si odnášeli pozitivní pocity a inspirativní zážitky. Víme, že psychická pohoda a příjemná atmosféra je základem skutečného poznání. Jen tak mohou být výsledky společně tráveného času smysluplné nejen momentálně, ale i pro budocí rozvoj studentů. Naší snahou je proto především čistě otevírat zpěváky k přímé radosti z hudby a umění.

Čím jsme výjimeční:

 • unikátním repertoirem ve sborovém kontextu ČR
 • poutavým oživováním historické hudby (pro interprety i posluchače)
 • aktivním začleněním staré hudby do současného duchovního života
 • inspirativním přístupem a hledáním nadčasových mostů

Co nabízíme:

 • profesionální hlasové a umělecké vedení
 • účast na koncertech a festivalech v Praze, v České republice i v zahraničí
 • hudební účast v pražských chrámech při ceremoniálech liturgického roku a  setkávání s praktickou stránkou liturgie
 • nahrávání CD staré hudby, filmové a scénické hudby, spolupráci s hudebníky,  spoluúčinkování při zajímavých kulturních akcích
 • pohledy do zákulisí koncertních produkcí, chrámových kůrů, praxi v hudebním  studiu a jiné zajímavé exkurze
 • výměnné zájezdy se sbory ze zahraničí
 • sborové soustředění v přírodě
 • možnost individuální přípravy ke studiu na hudebních školách

Co očekáváme:

 • zdravý hlas
 • přirozenou muzikalitu
 • zodpovědný a iniciativní přístup
 • účast na zkouškách a koncertech

Technické podmínky:

 • zázemí s akustickou zkušebnou
 • vlastní koncertní sál
 • možnost hudebního působení v pražských chrámech
 • archiv not a nahrávek (CD, video, DVD)

Výhody pro studenty AG:

 • zviditelnění studentů na umělecké úrovni
 • reprezentace školy při koncertech, při liturgii a v zahraničí
 • začlenění v kompozici mezipředmětových vztahů  uměleckých oborů na AG
 • tvoření neformálních vzahů se spolužáky i vyučujícími
 • hudební obohacení liturgie v chrámu Sv. Ludmily
 • minimální časové ztráty při přesunu z výuky
 • návaznost na výběrové volitelné semináře ve vyšších ročnících AG (Na vyšším gymnáziu je veden jako seminář v rámci Vašeho povinného studijního objemu.)

Sbor AG podporuje a rozvíjí:

Přirozenou radost ze zpěvu a přímé hudební zážitky

Kvalitní průpravu v oblasti sborového zpěvu, individuální pěvecké techniky a orientaci v kultuře

Setkání s významy a duchovními obsahy hudby, liturgie a kultury

Spontánní inspiraci v tvořivé oblasti a touhu poznávat

Zkoušky:

 • středa 14:15 - 16:00 (hudebna 108)