Orchestr Arcibiskupského gymnázia

Základ repertoiru tvoří větší vokálně-instrumentální chrámová díla 17. - 18. století a dramaturgicky vybíraná hudba je vhodná pro reprezentaci gymnázia na všech úrovních. Těleso studuje významná díla evropských mistrů (Mozart, Vivaldi, Bach, Händel, Zelenka), realizuje dlouhodobé projekty (Händel: Messiah, Bach: Magnificat, Michna: Missae, Ryba: Česká mše vánoční, Vejvanovský: Sonáty). Ve školním roce 2021/2022 jsme vzhledem ke komornímu obsazení nastudovali několik barokních koncertů - J. S. Bach: Braniborský koncert č. 2, Vivaldi: koncert B-dur pro housle a violoncello, J. S. Bach: koncert pro dvoje housle d-moll, K. Stamitz: koncert pro flétnu a orchestr G-dur.

Umělecké vedení: Mgr. Igor Angelov

Komorní orchestr:
Sebastian Paul Salfellner – barokní flétna
Jun Škrkal – housle
Alžběta Dusová – housle
Maxmilian Josef Salfellner – housle 
Christoph Slaměník – klarinet
Anna Hynková – violoncello
Daniel Vrbovec – příčná flétna, klasická kytara (continuo)
 
Zkoušky: středa 14:15 - 16:00 (hudebna 108)