O sboru

SBOR ARCIBISKUPSKÉHO GYMNÁZIA

ZÁKLADNÍ CHARKTERISTIKA

Sbor Arcibiskupského gymnázia je koncipován jako výběrové hudební těleso pod záštitou Arcibiskupství pražského. Jeho činnost je zaměřena především na uměleckou reprezentaci na tuzemské i mezinárodní úrovni. Obsahem a smyslem sboru je obohacovat vědomí kulturních a duchovních tradic a rozvíjet pěvecké i hudební zkušenosti studentů.

Sbor AG vytváří:
 • Platformu přímého kontaktu s činnými duchovními a významnými osobnostmi společenského života
 • Místo setkání s domácími i zahraničními hudebníky a kreativními osobnostmi ze všech oblastí kulturního života
 • Otevřený prostor pro všechny, kteří se radují z vnitřního sdílení hudby a kultury, kteří se radují ze společného setkávání
Sbor AG podporuje a rozvíjí:
 • Přirozenou radost ze zpěvu a přímé hudební zážitky
 • Kvalitní průpravu v oblasti sborového zpěvu, individuální pěvecké techniky a orientaci v kultuře
 • Setkání s významy a duchovními obsahy hudby, liturgie a kultury
 • Spontánní inspiraci v tvořivé oblasti a touhu poznávat

REPERTORIUM

Základ repertoiru tvoří chrámová díla a komorní hudba, která je vhodná pro reprezentaci gymnázia na všech úrovních. Sbor zrealizoval několik dlohodobých projektů a nastudoval některá významná díla evropských mistrů. Toto zaměření také skývá bohatý prostor k objevitelské práci a případná premiérová provedení na festivalech jsou širokým polem k reprezentaci nepoznané staré české hudby v zahraničí.

Koncertní programy:
 • F. I. Tůma: Litaniae lauretanae
 • Hudba českého baroka (Michna, Vejvanovský, Černohorský)
 • P. J. Vejvanovský: Sonáty
 • Hudba doby Karla IV.
 • A. Vivaldi: Gloria
 • W. A. Mozart: Te Deum
 • G. F. Händel: Messiah (Part I. & II.)
 • B. M. Černohorský: Laudetur Jesus Christus
 • A. Michna z Otradovic: Missa II. "Vánoční"
 • J. J. Ryba: Česká mše vánoční
 • A. Mazák: Cultus Harmonicus
 • A. Michna z Otradovic: Magnificat in G
 • J. S. Bach: Jesu meine Freude
 • M. Bok: Missa brevis in Es
 • A. Michna z Otradovic: Missa III.
 • L. Perosi: Missa Pontificalis
 • A. Michna z Otradovic: Česká Mariánská Muzika
 • A. Michna z Otradovic: Svatoroční Muzika
 • čeští mistři 16. století
 • vícetextová moteta českého středověku
 • Ludus Paschalis – velikonoční hra ze 14. stol.

STUDIUM A PĚVECKÁ TECHNIKA

Vycházíme z poznání, že mladý hlas je třeba nejprve řádně připravit. Po letitých zkušenostech se domníváme, že právě formy tzv. staré hudby jsou velmi příznivé pro přirozený rozvoj hlasu. Upřednostňujeme hudbu, jež vychází z přirozené znělosti hlasu bez extrémních poloh a přehnaných dynamických nároků. Základ pěvecké techniky stavíme na přirozeném hlasu bez zbytečného formování ke zlozvykům a manýrám, ve stylu tzv. přirozeného zpívání. Tak má možnost vyniknout křehká krása a ohebnost lidského hlasu.

ATMOSFÉRA

Je pro nás důležité, aby se zpěváci ve sboru cítili vítáni, aby si odnášeli pozitivní pocity a inspirativní zážitky. Víme, že psychická pohoda a příjemná atmosféra je základem skutečného poznání. Jen tak mohou být výsledky společně tráveného času smysluplné nejen momentálně, ale i pro budocí rozvoj studentů. Naší snahou je proto především čistě otevírat zpěváky k přímé radosti z hudby a umění.

Zkouška: středa 14:15-16:00, hudebna 108 

Mgr. Igor Angelov, sbormistr a umělecký vedoucí; Lucie Wollnerová, sbormistryně a hlasová poradkyně