O sboru

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

SBOR ARCIBISKUPSKÉHO GYMNÁZIA

ZÁKLADNÍ CHARKTERISTIKA

Sbor Arcibiskupského gymnázia je koncipován jako výběrové hudební těleso pod záštitou Arcibiskupství pražského. Jeho činnost je zaměřena především na uměleckou reprezentaci na tuzemské i mezinárodní úrovni. Obsahem a smyslem sboru je obohacovat vědomí kulturních a duchovních tradic a rozvíjet pěvecké i hudební zkušenosti studentů.

Sbor AG vytváří:
 • Platformu přímého kontaktu s činnými duchovními a významnými osobnostmi společenského života
 • Místo setkání s domácími i zahraničními hudebníky a kreativními osobnostmi ze všech oblastí kulturního života
 • Otevřený prostor pro všechny, kteří se radují z vnitřního sdílení hudby a kultury, kteří se radují ze společného setkávání
Sbor AG podporuje a rozvíjí:
 • Přirozenou radost ze zpěvu a přímé hudební zážitky
 • Kvalitní průpravu v oblasti sborového zpěvu, individuální pěvecké techniky a orientaci v kultuře
 • Setkání s významy a duchovními obsahy hudby, liturgie a kultury
 • Spontánní inspiraci v tvořivé oblasti a touhu poznávat

REPERTORIUM

Základ repertoiru tvoří chrámová díla a komorní hudba, která je vhodná pro reprezentaci gymnázia na všech úrovních. Sbor zrealizoval několik dlohodobých projektů a nastudoval některá významná díla evropských mistrů. Toto zaměření také skývá bohatý prostor k objevitelské práci a případná premiérová provedení na festivalech jsou širokým polem k reprezentaci nepoznané staré české hudby v zahraničí.

Koncertní programy:
 • Hudba českého baroka (Michna, Vejvanovský, Černohorský)
 • P. J. Vejvanovský: Sonáty
 • Hudba doby Karla IV.
 • A. Vivaldi: Gloria
 • W. A. Mozart: Te Deum
 • G. F. Händel: Messiah (Part I. & II.)
 • B. M. Černohorský: Laudetur Jesus Christus
 • A. Michna z Otradovic: Missa II. "Vánoční"
 • J. J. Ryba: Česká mše vánoční
 • A. Mazák: Cultus Harmonicus
 • A. Michna z Otradovic: Magnificat in G
 • J. S. Bach: Jesu meine Freude
 • M. Bok: Missa brevis in Es
 • A. Michna z Otradovic: Missa III.
 • L. Perosi: Missa Pontificalis
 • A. Michna z Otradovic: Česká Mariánská Muzika
 • A. Michna z Otradovic: Svatoroční Muzika
 • čeští mistři 16. století
 • vícetextová moteta českého středověku
 • Ludus Paschalis – velikonoční hra ze 14. stol.

STUDIUM A PĚVECKÁ TECHNIKA

Vycházíme z poznání, že mladý hlas je třeba nejprve řádně připravit. Po letitých zkušenostech se domníváme, že právě formy tzv. staré hudby jsou velmi příznivé pro přirozený rozvoj hlasu. Upřednostňujeme hudbu, jež vychází z přirozené znělosti hlasu bez extrémních poloh a přehnaných dynamických nároků. Základ pěvecké techniky stavíme na přirozeném hlasu bez zbytečného formování ke zlozvykům a manýrám, ve stylu tzv. přirozeného zpívání. Tak má možnost vyniknout křehká krása a ohebnost lidského hlasu.

ATMOSFÉRA

Je pro nás důležité, aby se zpěváci ve sboru cítili vítáni, aby si odnášeli pozitivní pocity a inspirativní zážitky. Víme, že psychická pohoda a příjemná atmosféra je základem skutečného poznání. Jen tak mohou být výsledky společně tráveného času smysluplné nejen momentálně, ale i pro budocí rozvoj studentů. Naší snahou je proto především čistě otevírat zpěváky k přímé radosti z hudby a umění.

Mgr. Igor Angelov, sbormistr a umělecký vedoucí; Lucie Wollnerová, sbormistryně a hlasová poradkyně