Proběhl Slavnostní Velikonoční koncert

V úterý, 25. 4., proběhl Slavnostní Velikonoční koncert Sboru a orchestru AG. Kromě členů sboru a orchestru vystoupili i studenti mladších ročníků Hudební výchovy.

Tématem koncertu bylo výročí 500 let reformace církve a posluchači měli možnost slyšet skladby D. Buxtehude a skladby s Velikonoční doby z dob protestantské revoluce.

Děkujeme za krásný zážitek všem, kteří se na přípravách a realizaci koncertu podíleli.

Marie Trefná

     

Slavnostní Velikonoční koncert AG - 25. 4. 2017

Jménem sboru a orchestru Arcibiskupského gymnázia bychom Vás a Vaše blízké rádi pozvali na Velikonoční koncert, který se uskuteční v prostorách Evangelického kostela v Korunní ulici 60 od 19:00.

Vstupenky si můžete zakoupit od příštího týdne, to je 10. 4., v předprodeji na vrátnici AG za 150 Kč, případně na místě před koncertem za 200 Kč pro dospělé, pro studenty v předprodeji za 80 Kč a za 100 Kč na místě.

Koncert je tematicky věnován výročí 500 let reformace církve.

Těšíme se na Vás!

Marie Trefná

Jarní soustředění

V termínu 22. - 24. března proběhlo jarní soustředění Sboru a orchestru. Studenti připravovali program na Velikonoční koncert, který se uskuteční 25. 4. v evangelickém kostele v Korunní ulici. Už teď Vás srdečně zveme a těšíme se na Vás.

Slavnostní adventní koncert Sboru a orchestru AG

V pondělí, 5. 12., se uskutečnil v prostorách Anežského kláštera Slavnostní adventní koncert Sboru a orchestru AG s tématem "Hudba doby Karla IV.". Studenti pod vedením Mgr. Igora Angelova a za doprovodu souboru historických nástrojů Polyfonion divákům představili dobovou hudbu vrcholného středověku. Jan Potměšil přednesl texty z autobiografie římského císaře Karla IV. a dalších českých kronikářů 14. století. Koncert byl dramaturgicky komponovaný, takže tvořil ucelené a v podstatě divadelní dílo. Ve stylových gotických prostorách mělo představení velmi silnou atmosféru.
 
Ten, kdo koncert nestihl, bude jej moci zhlédnout na video sestřihu zde na webu.
 
 
     

Tříkrálový koncert 11.1.2017

Srdečně Vás zveme na Tříkrálový koncert, který se uskuteční ve středu 11.1.2017 v aule AG. Při koncertu proběhne také uvedení nové nahrávky Sboru a orchestru - Michnovy Vánoční mše (Missa II.) na téma starobylé písně "Již Slunce z Hvězdy vyšlo". 

Těšíme se na Vás!

Igor Angelov

Stránky

Subscribe to Zdroj pro titulní stránku