ŘECKO 2018

V září 2018 pořádá Sbor a orchestr Arcibiskupského gymnázia koncertní zájezd s kulturním a poznávacím programem do Řecka v termínu: 19.9. – 29.9. 2018.

Skvělou průvodkyní nám bude naše nová řecká sbormistryně Aikasterini Asfoura, která se sborem od února spolupracuje. Hlavní vedoucí je zkušený Pablo Chacón. Hudební vedení reprezentují um. ved. Igor Angelov, Lucie Wollnerová a Lukáš Kuta.

Cena zájezdu je 7.500,- Kč (doprava klimatizovaným autobusem, ubytování, stravování, poplatky) + 100 Euro (na vstupy do historických objektů, občerstvení). Sourozenecké dvojice mají nárok na slevu v hodnotě 30% z částky 7.500,- Kč, a to pro každého ze sourozenců. Cena nezahrnuje kapesné.

Program zájezdu je přiložen v příloze a další pokyny dostanete e-mailem nebo na webových stránkách školy.

Pokud máte zájem se zájezdu účastnit, pak vyplněnou a podepsanou závaznou přihlášku (v příloze), prosím, odevzdejte nejpozději do 7.6. 2018 p. Angelovi, nebo e-mailem p. produkční Kalábové na adresu: marie.kalabova@seznam.cz.

Instrukce k platbě: 7.500,- Kč posílejte na účet školy: 304547021/0100 (do poznámky uveďte jméno a příjmení žáka Řecko 2018 – příklad: Jana Novakova Recko 2018.

Platbu je třeba uhradit nejpozději do 14.6. 2018!
100 Euro se bude vybírat před vstupem do autobusu.

Těšíme se na Vás!
Mgr. Igor Angelov, umělecký vedoucí

Slavnostní velikonoční koncert

Jménem sboru a orchestru Arcibiskupského gymnázia Vás a Vaše blízké zveme na slavnostní velikonoční koncert, který se uskuteční v prostorách baziliky sv. Petra  a Pavla na Vyšehradě, který se koná dne 14. dubna 2018 od 16 hodin.

Vstupné:
Předprodej (vrátnice Arcibiskupského gymnázia Korunní 586/2):
plné vstupné 100 Kč
zvýhodněné vstupné (studenti, senioři, členové Dvojka pro přátele kultury) 80 Kč
Pro zaměstnance školy je rezervováno 10 volných vstupenek.

Prodej na místě (30 min. před začátkem koncertu):
plné vstupné 120 Kč
zvýhodněné vstupné (studenti, senioři, členové Dvojka pro přátele kultury) 100 Kč

Těšíme se na shledanou.

Sbor AG

Stránky

Subscribe to Zdroj pro titulní stránku