Podzimní hudební soustředění

Vážení rodiče,

Sbor a orchestr AG pořádá ve dnech 28. 11. - 30. 11. 2018 podzimní hudební soustředění.

Pokud bylo Vaše dítě vybráno ke spoluúčasti na této akci, je to známkou jeho nadání a našeho zájmu o spolupráci. Budeme rádi, když tuto aktivitu, která je součástí výuky hudební výchovy AG, podpoříte a umožníte Vašemu dítěti kvalitní přípravu na Slavnostní adventní koncert, který navazuje na soustředění.

Základní informace:

Místo - klášter Tuchoměřice

Odjezd - 28. 11. ráno 8:15 ze zastávky busu Bořislavka

Příjezd - 30. 11. kolem 15:00 tamtéž

Ubytování je s plnou penzí (snídaně, oběd, večeře), malé pamlsky bude možno zakoupit po obědě v klášterním obchůdku.

Spí se ve vlastních spacácích na postelích.

Cena - 1.000,- Kč (peníze můžete odevzdat spolu s vyplněnou přihláškou, nebo zaplatit až na místě)

Přihlášku na zájezd naleznete v příloze. Prosím o její odevzdání do pátku 16. 11. mailem: lucie.wollnerova@gmail.com

Pro podrobnější informace se obracejte na kolegyni Lucii Pěčovou, tel: 731604042, mail: lucie.wollnerova@gmail.com

Termíny koncertů:

6. 12. - Slavnostní adventní koncert, kostel CČE Korunní 60, P2

(generální zkouška - 5. 12. 14:00 - 16:00, aula AG; koncert - sraz v 17:00 v kostele Korunní)

9. 1. - Tříkrálový koncert, vánoční setkání s písněmi v aule AG

(sraz před koncertem v 16:30 v aule AG)

O činnosti sboru a orchestru se dočtete na stánkách sboru: http://hudba.arcig.cz

Sledovat nás můžete i na facebookové stránce: www.faceook.com/sborAG

 

Se srdečným pozdravem

Igor Angelov, umělecký vedoucí

Festival pravoslavné hudby Archaion Kallos

Kypr – „Ostrov svatých“ a křižovatka hudebních kultur 1.10.2018

ŘECKO 2018

V září 2018 pořádá Sbor a orchestr Arcibiskupského gymnázia koncertní zájezd s kulturním a poznávacím programem do Řecka v termínu: 19.9. – 29.9. 2018.

Skvělou průvodkyní nám bude naše nová řecká sbormistryně Aikasterini Asfoura, která se sborem od února spolupracuje. Hlavní vedoucí je zkušený Pablo Chacón. Hudební vedení reprezentují um. ved. Igor Angelov, Lucie Wollnerová a Lukáš Kuta.

Cena zájezdu je 7.500,- Kč (doprava klimatizovaným autobusem, ubytování, stravování, poplatky) + 100 Euro (na vstupy do historických objektů, občerstvení). Sourozenecké dvojice mají nárok na slevu v hodnotě 30% z částky 7.500,- Kč, a to pro každého ze sourozenců. Cena nezahrnuje kapesné.

Program zájezdu je přiložen v příloze a další pokyny dostanete e-mailem nebo na webových stránkách školy.

Pokud máte zájem se zájezdu účastnit, pak vyplněnou a podepsanou závaznou přihlášku (v příloze), prosím, odevzdejte nejpozději do 7.6. 2018 p. Angelovi, nebo e-mailem p. produkční Kalábové na adresu: marie.kalabova@seznam.cz.

Instrukce k platbě: 7.500,- Kč posílejte na účet školy: 304547021/0100 (do poznámky uveďte jméno a příjmení žáka Řecko 2018 – příklad: Jana Novakova Recko 2018.

Platbu je třeba uhradit nejpozději do 14.6. 2018!
100 Euro se bude vybírat před vstupem do autobusu.

Těšíme se na Vás!
Mgr. Igor Angelov, umělecký vedoucí

Stránky

Subscribe to Zdroj pro titulní stránku