Sbor v Arcibiskupském paláci

Dne 18. 12. 2019 účinkovali vybraní členové Sboru Arcibiskupského gymnázia v reprezentačních rokokových sálech Arcibiskupského paláce při slavnostním setkání s J. Em. Dominikem kardinálem Dukou, arcibiskupem pražským. Adventního setkání se zúčastnili mnozí významní hosté, mezi nimiž byli např. armádní generál Ing. Aleš Opata či bývalý předseda vojenského výboru NATO, generál Petr Pavel.

 

Slavnostní adventní koncert

Ve středu 11.12 se v aule naší školy uskutečnil tradiční slavnostní adventní koncert Arcibiskupského gymnázia. Koncertu se zúčastnilo mnoho diváků, kteří si přišli užívat úspěchů svých dětí. Vždyť na pódiu se sešlo více než 120 studentů!

V první části koncertu zněla především duchovní kantáta „Gloria“ od Antonia Vivaldiho, jejíž části zpíval a hrál sbor a orchestr Arcibiskupského gymnázia, ale také další nadaní studenti ze školy. Účinkující zaznamenali velký úspěch, protože tuto náročnou skladbu interpretovali s radostí a energií, a to na svůj věk velmi vyspěle. Nesmíme zapomenout také na skvělé výkony sólistů, kteří zpívali a hráli jako profesionálové.

Sólisty byli: Sebastian Paul Salfellner – barokní flétna; Alžběta Dusová – housle; Priyanka Choudhary – soprán; Jan Vokrouhlecký a Josef Macek – soprán; Jun Škrkal – housle; Johana Anna Matyášová – varhany; Anna Hynková-Krämerová – violoncello

Zde je třeba vyzdvihnout hudební projev Sebastiana Salfellnera, který s fantastickým nadhledem provedl celý Vivaldiho flétnový koncert F-dur (RV 442).

Druhá část slavnostního adventního večera byla opravdu odlišná od té první. Studenti ze 4.A a 5.B představili svoje pololetní školní práce podle svého zájmu. Zazněly písně z Taizé, jazzová hudba a dokonce i metalová balada!

Videa z Gloria můžete shlédnout zde:

https://www.youtube.com/watch?v=tc6a2vh-rG8&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=OKBgtBd2gQQ&feature=youtu.be

Miniukázka z flétnového koncertu F-dur:

https://www.youtube.com/watch?v=_TzBS7eWo9M&feature=youtu.be

Minizáznam jazzového vystoupení:

https://www.youtube.com/watch?v=hI_hCQI_LRk&feature=youtu.be

Metalová balada zde:

https://www.youtube.com/watch?v=AMmNJL2xolE&feature=youtu.be

Pro zajímavost se můžete podívat i na záběry ze zkoušky sboru a orcherstru:

https://www.youtube.com/watch?v=YUG4Tl90Drs&feature=youtu.be

Koncert byl velkým úspěchem a publikum i účastníci si ho opravdu užili!

 

Aikaterini Asfoura a Igor Angelov

9. 12. vystupujeme v Arcibiskupském paláci

Dne 9. 12. 2019 vystupuje Sbor a orchestr a vybraní studenti hudební výchovy v Arcibiskupském paláci při akci „Evropa ve světle sociální nauky církve“.

Máme zde kulturní vstup, kterým budeme reprezentovat naše gymnázium před významnými osobnostmi (J. Em. Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský, P. ThDr. Jan Balík, biskupský vikář pro diakonii a další osobnosti).

Instrukce:
9:45 - sraz před budovou Arcibiskupství pražského (Arcibiskupský palác, Hradčanské náměstí 16, Praha 1)
10:00–11:00 - zkouška v šatně
11:15–11:45 - příprava pódia
11:50–12:20 - vystoupení v sále Kardinála Berana
12:30 - předpokládaný konec akce

Oblečení:
koncertní černobílá kombinace
dívky - halenka, sukně nebo šaty
chlapci - bílá košile, černé společenské kalhoty
koncertní obuv všichni
sál je vytápěný

Instrumentalisté si vezmou svoje noty na program Gloria.

Vybraní studenti ten den jsou omluveni z dopolední výuky. Na místo koncertu a zpět se dopraví samostatně, odpoledne už mají výuku dle rozvrhu.

Děkuji a těším se!

Igor Angelov

Koncert 11. 12. 2019: "Vivaldi: Gloria"

Pro koncertní zájezd do Neapole a Bari jsme započali studovat dílo jednoho z nejznámějších italských barokních mistrů – Antonia Vivaldi (1678–1741). Na tomto slavnostním adventním koncertě uslyšíte jeho slavné Gloria per voci e stromenti a též jeho Koncert pro flétnu a orchestr F-dur op. 10. Sbor i orchestr AG je v současnosti tvořen mladými a nadějnými zpěváky a hudebníky, převážně z nižšího gymnázia, a též velmi talentovanými sólisty. A právě toto mladistvé obsazení dodává koncertnímu provedení radost a energii a ukazuje touhu poznávat nové hudební krajiny. Je známo, že i Vivaldi prováděl svoje díla především se studenty – vždyť byl koncertním mistrem orchestru v dívčím sirotčinci Ospedale della Pietà, který proslul svými hudebními výstupy. Věřím, že i naše živoucí interpretace Vás nejenom hudebně obohatí, ale že Vám též otevře svět mladého člověka s jeho nadějemi, touhami a otázkami, které ho na cestě životem čekají.
Mgr. Igor Angelov, umělecký vedoucí 

Stránky

Subscribe to Zdroj pro titulní stránku