Sbor AG: Slavnostní adventní koncert, chrám Sv. Ludmily 2006