Koncert 11. 12. 2019: "Vivaldi: Gloria"

Pro koncertní zájezd do Neapole a Bari jsme započali studovat dílo jednoho z nejznámějších italských barokních mistrů – Antonia Vivaldi (1678–1741). Na tomto slavnostním adventním koncertě uslyšíte jeho slavné Gloria per voci e stromenti a též jeho Koncert pro flétnu a orchestr F-dur op. 10. Sbor i orchestr AG je v současnosti tvořen mladými a nadějnými zpěváky a hudebníky, převážně z nižšího gymnázia, a též velmi talentovanými sólisty. A právě toto mladistvé obsazení dodává koncertnímu provedení radost a energii a ukazuje touhu poznávat nové hudební krajiny. Je známo, že i Vivaldi prováděl svoje díla především se studenty – vždyť byl koncertním mistrem orchestru v dívčím sirotčinci Ospedale della Pietà, který proslul svými hudebními výstupy. Věřím, že i naše živoucí interpretace Vás nejenom hudebně obohatí, ale že Vám též otevře svět mladého člověka s jeho nadějemi, touhami a otázkami, které ho na cestě životem čekají.
Mgr. Igor Angelov, umělecký vedoucí