Slavnostní adventní koncert Sboru a orchestru AG

V pondělí, 5. 12., se uskutečnil v prostorách Anežského kláštera Slavnostní adventní koncert Sboru a orchestru AG s tématem "Hudba doby Karla IV.". Studenti pod vedením Mgr. Igora Angelova a za doprovodu souboru historických nástrojů Polyfonion divákům představili dobovou hudbu vrcholného středověku. Jan Potměšil přednesl texty z autobiografie římského císaře Karla IV. a dalších českých kronikářů 14. století. Koncert byl dramaturgicky komponovaný, takže tvořil ucelené a v podstatě divadelní dílo. Ve stylových gotických prostorách mělo představení velmi silnou atmosféru.
 
Ten, kdo koncert nestihl, bude jej moci zhlédnout na video sestřihu zde na webu.