CAROLUS ARTE ORNATUS (2018)

CD1 - Vita Caroli a hudba Karla IV.

CD2 - Reflexe z kronik doby Karla IV. a hudební reminiscence na středověká témata

Dramaturgicky komponovaný hudební pořad, který zobrazuje životní příběh císaře Karla IV. v kontextu dobových uměleckých děl, oživuje historickou hudbu 14. století, texty z autobiografie Karla IV. a dobových kronik. Na těchto dvou CD je nahráno hudebně divadelní představení pořádané Arcibiskupským gymnáziem ve spolupráci s Národní galerií, které bylo uváděno v souvislosti s výročím 700 let narození Karla IV. v klášteře sv. Anežky České v Praze. Na nahrávce účinkuje herec Jan Potměšil, soubor historické hudby Polyfonion a Sbor a orchestr Arcibiskupského gymnázia. Dramaturgie pořadu a umělecké vedení Igor Angelov.